RODO

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
2. Administrator Danych Osobowych: Monika Świtała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agrito Sp. z o.o. z siedzibą w Topoli Wielkiej (63-421), przy ul. Gajowej 18, tel. 62 720 45 84, mail: biuro@agrito-switala.pl.
3. Cel przetwarzania danych osobowych: marketing usług, realizacja umowy
4. Rodzaj danych : Dane przedsiębiorcy i jego siedziba, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres korespondencyjny, adres mailowy, numer telefonu, NIP.
5. Okres przechowywania danych: Marketing – do czasu odwołania zgody
Realizacja umowy – do czasu przedawnienia roszczeń
6. Odbiorcy danych osobowych – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz jej rozliczenia (np. firmy księgowe oraz podmioty kontrolujące)
7. Zapewnienie Administratora Danych Osobowych o bezpiecznym przetwarzaniu danych:
a) Państwa dane osobowe będą zabezpieczone poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających właściwy stopień ich zabezpieczenia.
b) Zapewniamy Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
c) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych
Agrito Sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych
Agrito Sp. z o.o.